Grup EL CLAUSTRE
· C/Nou, 9, 8, 10 - 17001 Girona
· Tel. +34 972 203 126 Fax +34 972 213 594

· Rambla, 25 - 17600 Figueres
· Tel. +34 972 512 065